FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önce kamuya açıklamış olduğumuz Şirketimiz bünyesinde Hazine Müdürü olarak çalışan ve Yatırımcı İlişkileri görevini yürüten Serdar Yıldırım, görevlerinden ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 01.08.2022 tarihi itibariyle ayrılmıştır.

Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

Şirketimize 1 Ağustos 2022 tarihinde katılan Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak belirlenmesine ve bu bağlamda Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına,

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde Müdür Hale Çırak'a ek olarak, Şerif Nur Baykal'ın görev almasına karar verilmiştir.


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan Levent Avni Ersalman Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye Orhan Cem                 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye Hale Çırak         Yatırımcı İlişkileri Müdürü

 

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.


Kredi Hesaplama