FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

3 Mart 2022 tarihinde; Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2022 tarihli kararına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler kapsamında Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal beklentileri kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Aynı tebliğde yer aldığı üzere kamuoyu ile paylaşılmış finansal beklentilerdeki önemli değişikliğin açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda öngörülerimiz ekteki şekilde revize edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

Kredi Hesaplama