FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.07.2022
Genel Kurul Tarihi
05.08.2022
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ALİAĞA
Adres
25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 27 Nisan 2022 Tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'nda 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayeminizin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde olmak üzere, esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6.Maddesi'nin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış, hazırlanan bu tadil tasarısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bugün Genel Kurulumuzda görüşülmüş ve ekte sunduğumuz tadil metni oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

05.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuza ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.