FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022, 04.05.2022, 12.05.2022, 30.06.2022, 22.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Ana ortağımız Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

  

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Özerden Plastik'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 25 Temmuz 2022 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.

  

Özerden Plastik'in zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

  

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Kredi Hesaplama