FİNANS

Özet Bilgi
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
09.06.2022
Genel Kurul Tarihi
20.07.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.07.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2021 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 2021 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - Şirketin 2021 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2
Anel Elektrik 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazirun listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
06.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Anel Elektrik Toplantı Tutanağı 2021.pdf - Tutanak
EK: 2
Anel Elektrik Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Ekler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Anel Elektrik 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 8 Ağustos 2022 tarih 10634 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.


Kredi Hesaplama