FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022; 20.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
06.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.08.2022- 10634
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2022 dönemi Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 6 Ağustos 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 8 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Kredi Hesaplama