FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ETYAT, EUKYO, EUYO, LUKSK]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
ETYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0305 TL Teorik Fiyat: 3,39 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

EUKYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,035 TL Teorik Fiyat: 3,445 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

EUYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,035 TL Teorik Fiyat: 2,845 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

LUKSK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,35 TL Teorik Fiyat: 64,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Kredi Hesaplama