FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/05/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin, 01.01.2022 - 30.06.2022 tarihleri arası Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Kredi Hesaplama