FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur. 

03.08.2022 tarihli KAP duyurusu ile; 2022 yılı 2. dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Gelir Tablosu kamuoyuna açıklanmış ve dönem karının 904.040.642, 27 TL olduğu duyurulmuştur.

09.08.2022 tarihli KAP açıklaması ekinde kamuoyuna duyurduğumuz ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemi gelir tablosunda sürdürülebilir net dönem karı 112.462.620 TL olarak açıklanmıştır. 

Aynı açıklama ekinde yayımlanan Faaliyet Raporunun 6'ncı sayfasında açıklandığı üzere; V.U.K ve UFRS dönem karlarındaki farklılık, 30.06.2022 tarihi itibariyle bakiyesi 982.232.770 TL olan güvence bedellerinin EPDK mevzuatı gereğince TÜFE ile değerleme zorunluluğunun UFRS kayıtlarında "gider" olarak gösterilmesinden kaynaklanmaktadır. TÜFE endeksindeki artış nakit çıkışı gerektirmeyen değerleme miktarını arttırmış ve esas faaliyetlerden diğer giderlerdeki artış 31.12.2021 tarihine göre % 458 olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu değerleme gideri fiilen gerçekleşen bir gider olmayıp, herhangi bir nakit çıkışı gerektirmemekte ve gerçekleşmesi fiilen mümkün olmayan bütün aboneliklerin aynı anda feshedilmesi ihtimali karşısında ödenecek değerlenmiş tutarı göstermektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

 

              

.

Kredi Hesaplama