FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PEGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationAbstract|
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_CompanyTitle|
Şirket Unvanı
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_AnnouncementRegardingTradingSuspensionReActivationTransactionType|
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
oda_SuspensionDate|
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/08/2022
oda_ReactivationDate|
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
10/08/2022
oda_ReactivationTime|
Sıra Açma Saati
16:45
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
PEGYO.E sırası şirketin finansal raporlarının KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi sebebiyle saat 16:45'te işleme açılacak, sırada 16:45-16:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 17:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır. 

Kredi Hesaplama