FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusSummaryAbstract|
İzahname (Özet)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İlgi: 05.08.2022 tarihli açıklamamız.   

  

Bankamız Yönetim Kurulu'nun borçlanma aracı ihracına ilişkin 06.09.2021 tarihli kararı kapsamında gerçekleştirilecek olan 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 109 gün vadeli finansman bonosu ile 350 milyon Türk Lirası nominal değerli 228 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır.    

  

İlgili talep toplama işlemi 15-16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kredi Hesaplama