FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
HLVKS, INFO, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
HLVKS
TRDHVKA82231
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
10/08/2022
İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
HLVKS
TRDHVKA82231
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
10/08/2022
Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INFO
TRFINFM82210
FİNANSMAN BONOSU
10/08/2022
İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YKYAT
TRFYKYM82214
FİNANSMAN BONOSU
10/08/2022
İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama