FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectors2Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-II
oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
0
oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Yönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.
oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.
oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396?ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2021 Yılı Faalyet Raporu Sayfa 101
oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008776 - Faaliyet Raporu'nda komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştırYönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Houssem BEN HAJ AMOR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Azhar Aziz DOGAR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Kemal VAROL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Kredi Komitesi
Malek Khodr TEMSAH
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Houssem BEN HAJ AMOR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Mustafa BÜYÜKABACI
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Mohamed Ali CHATTI
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mohamed Ali CHATTI
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Melikşah UTKU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Seyfullah DEMİRLEK
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mustafa BÜYÜKABACI
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mehmet Ali GÖKCE
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Houssem BEN HAJ AMOR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
Mehmet Ali GÖKCE
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Sürdürülebilirlik Komitesi
Mohamed Ali CHATTI
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
İcra Komitesi
Houssem BEN HAJ AMOR
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
İcra Komitesi
Kemal VAROL
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
İcra Komitesi
Melikşah UTKU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
İcra Komitesi
Malek Khodr TEMSAH
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi
Melikşah UTKU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi
Malek Khodr TEMSAH
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)
Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi
Hood Hashem Ahmed HASHEM
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Danışma Komitesi
Yousef Hassan Y. KHALAWI
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Danışma Komitesi
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)
Danışma Komitesi
Prof. Dr. Necmettin KIZILKAYA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kredi Hesaplama