FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022,29.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.07.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
10.08.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.08.2022-10636
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 29.07.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu  komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların  4 denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek  üzere, İstanbul'da yerleşik AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının  bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2022 tarihli ve 2022/8  sayılı teklifi okundu. Oya sunuldu, AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.  nin seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verilen bağımsız denetim şirketi seçimi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.08.2022 tarihinde tescil edilmiş,olup, 10.08.2022 tarihli ve 10636 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayımlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama