FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

2022 yılı içerdiği belirsizliklerden ötürü zorlayıcı olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısı tüketici talebi açısından güçlü geçti fakat yılın geri kalanında yaşanan enflasyon harcanabilir gelirin azalmasına ve dolayısıyla tüketici harcamalarında ve bira tüketiminde yavaşlamaya neden olabilir. Zamanında uyguladığımız fiyat düzenlemeleri ve risk yönetimi araçlarının etkin kullanımı sayesinde, bu enflasyonist baskıları fazlasıyla telafi edebildiğimiz ve gelirlerden net karlılığa kadar oldukça güçlü bir yarıyıl geçirdik. Yılın geri kalanı için temkinli olmakla birlikte, yılın ilk yarısında alınan güçlü sonuçlar, gelirlerimiz ve karlılık marjlarımızda yakaladığımız ivmenin bir sonucu olarak bira grubu beklentimizde bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Bu revizyonları Anadolu Efes'in beklentilerine de yansıtıyoruz. Meşrubat operasyonları beklentilerimizi ise Ocak ayında yayınlandığı şekli ile koruyoruz.

Buna göre,

Konsolide Satış Hacminin düşük-tek haneli oranda büyümesi beklenmektedir. (öncekiyle aynı)

Bira Grubu Satış Hacminin raporlanan bazda orta-onlu yüzdelerde daralması beklenmektedir. Ukrayna'nın etkisi hariç tutulduğunda ise, bira grubu hacimlerinin orta-tek haneli seviyede daralması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)

Konsolide Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta-otuzlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: düşük-otuzlu yüzdelerde büyüme)

Bira Grubu Net Satış Gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak, yüksek onlu yüzdelerde artması beklenmektedir. (önceki: orta-onlu yüzdelerde büyüme)

Konsolide FAVÖK marjının 2021 yılına göre yatay kalacağı beklenmektedir. (önceki: 100 baz puan civarında daralma)

Bira Grubu FAVÖK marjı: 2021 yılındaki seviyesine göre yatay kalacağını ya da 100 baz puan artacağını öngörüyoruz . (önceki: 100 baz puan civarında daralma)

Yatırım Harcamaları: Satış gelirlerine oranı konsolide bazda yüksek tek haneli olması beklenmektedir. (öncekiyle aynı)

Serbest Nakit Akımı: Güçlü serbest nakit akımı yaratılmaya devam edilmesi beklenmekte olup; daha iyi operasyonel karlılık beklentisi sayesinde ilk beklentilerimizden daha güçlü gerçekleşmesi öngörülmektedir.

                      

*2022 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Kredi Hesaplama