FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı'na Başvuru Hakkında - Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL)
660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
1,00
BASCM, TREBASC00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
02.08.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 18.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-24512 sayı, 02.08.2022 tarihli yazı ile onaylanmıştır.

Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi 04.08.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına sunulmuş olup, 11.08.2022 tarihinde tebliğ edilen E-50035491-431.02-00077076397 sayı, 09.08.2022 tarihli yazı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama