FİNANS

Özet Bilgi
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.08.2022
Genel Kurul Tarihi
05.09.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.09.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ELMADAĞ
Adres
ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KM
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 431.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 660.000.000 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Baştaş 2022 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul gündem, duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama