FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
genel kurul işlemleri tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2021
Karar Tarihi
28.06.2022
Genel Kurul Tarihi
03.08.2022
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.08.2022
Ülke
Türkiye
Şehir
ESKİŞEHİR
İlçe
TEPEBAŞI
Adres
Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
13 - 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
14 - 14- Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
EUROPEN - 2021 genel kurul toplantı davet ve vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
EUROPEN - 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

şirketimizin olağan genel kurul toplantısı 03.08.2022 tarihinde (bugün) saat 11:00 da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde yapılmıştır. alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıya ilişkin hazirun listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.08.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar


Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09.08.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 09.08.2022 tarih ve 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.