FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SERVE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WholesaleTransactionAbstract|
Toptan Alış Satış İşlemi
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfCompanySubjectToSale|
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
oda_GroupOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Grubu
B
oda_NominalValueOfSharesToBeSold|
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
920000
oda_ProportionOfSharesToBeSoldToTheCapitalPercentage|
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
3,66
oda_TitleOfSellerCompany|
Satıcının Unvanı
Şule Kaynak
oda_TitlesOfBuyersNominalValueOfSharesToBeBought|
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Burçin Çelen / 920.000 TL
oda_IntermediaryBrokerageHouses|
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye), Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
oda_TransactionPrice|
İşlem Fiyatı (TL)
26,16
oda_PriceMarginsAccordingToWholesaleTransactionRegulation|
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
26,14 - 39,20 TL
oda_DateOfTheTransaction|
İşlem Tarihi
12/08/2022
oda_ShareholdingStructureBeforeAndAfterTransaction|
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin  sermayesinin % 3,66'sına tekabül eden Şule Kaynak'a ait 920.000 TL nominal değerli payların, pay başına 26,16 TL fiyatla Burçin Çelen'e satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Satıcı Üye) ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 12/08/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.

Kredi Hesaplama