FİNANS

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
30.06.2022
Önceki Dönem
31.12.2021
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
kap-fr_OffBalanceSheetItemsAbstract|
Nazım Hesaplar
kap-fr_OffBalanceSheetCommitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.660
197.566
213.226
6.628
16.235
22.863
kap-fr_GuarantiesAndWarranties|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GARANTİ VE KEFALETLER
8.021
20.565
28.586
6.628
16.235
22.863
kap-fr_LettersOfGuarantee|
Teminat Mektupları
III-a
8.021
20.565
28.586
6.628
16.235
22.863
kap-fr_GuaranteesSubjectToStateTenderLaw|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
kap-fr_GuaranteesGivenForForeignTradeOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
kap-fr_OtherLettersOfGuarantee|
Diğer Teminat Mektupları
8.021
20.565
28.586
6.628
16.235
22.863
kap-fr_BankAcceptances|
Banka Kredileri
kap-fr_ImportLetterOfAcceptance|
İthalat Kabul Kredileri
kap-fr_OtherBankAcceptances|
Diğer Banka Kabulleri
kap-fr_LettersOfCredit|
Akreditifler
kap-fr_DocumentaryLettersOfCredit|
Belgeli Akreditifler
kap-fr_OtherLettersOfCredit|
Diğer Akreditifler
kap-fr_PrefinancingGivenAsGuarantee|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
kap-fr_Endorsements|
Cirolar
kap-fr_EndorsementsToTheCentralBankOfTurkey|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
kap-fr_OtherEndorsements|
Diğer Cirolar
kap-fr_PurchaseGuaranteesForSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
kap-fr_FactoringGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Faktoring Garantilerinden
kap-fr_OtherGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Garantilerimizden
kap-fr_OtherCollaterals|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kefaletlerimizden
kap-fr_Commitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TAAHHÜTLER
7.639
177.001
184.640
0
0
0
kap-fr_IrrevocableCommitments|
Cayılamaz Taahhütler
7.639
177.001
184.640
0
0
0
kap-fr_ForwardAssetPurchaseCommitments|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.639
177.001
184.640
0
0
0
kap-fr_TimeDepositPurchaseAndSalesCommitments|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
kap-fr_ShareCapitalCommitmentsToAssociatesAndSubsidiaries|
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
kap-fr_LoanGrantingCommitments|
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
kap-fr_SecuritiesIssueBrokerageCommitments|
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
kap-fr_CommitmentsForReserveRequirements|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
kap-fr_CommitmentsForChequePayments|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
kap-fr_TaxAndFundLiabilitiesArisedFromExportCommitments|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
kap-fr_CommitmentsForCreditCardLimits|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
kap-fr_CommitmentsForCreditCardsAndBankingServicesPromotions|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
kap-fr_ReceivablesFromShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
kap-fr_PayablesForShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
kap-fr_OtherIrrevocableCommitments|
Diğer Cayılamaz Taahhütler
kap-fr_RevocableCommitments|
Cayılabilir Taahhütler
kap-fr_RevocableLoanGrantingCommitments|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
kap-fr_OtherRevocableCommitments|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
kap-fr_DerivativeFinancialInstruments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForHedging|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
kap-fr_FairValueHedges|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
kap-fr_CashFlowHedges|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
kap-fr_HedgesOfNetInvestmentInForeignOperations|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı İşlemler
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyOrSellTransactions|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyingTransactions|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
kap-fr_ForwardForeignCurrencySaleTransactions|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
kap-fr_CurrencyAndInterestRateSwaps|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
kap-fr_CurrencySwapBuyTransactions|
Swap Para Alım İşlemleri
kap-fr_CurrencySwapSellTransaction|
Swap Para Satım İşlemleri
kap-fr_InterestRateSwapBuyTransactions|
Swap Faiz Alım İşlemleri
kap-fr_InterestRateSwapSellTransactions|
Swap Faiz Satım İşlemleri
kap-fr_CurrencyInterestRateAndSecuritiesOptions|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
kap-fr_CurrencyOptionsBuyTransactions|
Para Alım Opsiyonları
kap-fr_CurrencyOptionsSellTransactions|
Para Satım Opsiyonları
kap-fr_InterestRateOptionsBuyTransactions|
Faiz Alım Opsiyonları
kap-fr_InterestRateOptionsSellTransactions|
Faiz Satım Opsiyonları
kap-fr_SecuritiesOptionsBuyTransactions|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
kap-fr_SecuritiesOptionsSellTransactions|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
kap-fr_CurrencyFutures|
Futures Para İşlemleri
kap-fr_CurrencyFuturesBuyTransactions|
Futures Para Alım İşlemleri
kap-fr_CurrencyFuturesSellTransactions|
Futures Para Satım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesBuyAndSellTransactions|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesBuyTransactions|
Futures Faiz Alım İşlemleri
kap-fr_InterestRateFuturesSellTransactions|
Futures Faiz Satım İşlemleri
kap-fr_OtherDerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
kap-fr_CustodyAndPledgesReceived|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.122.793
0
1.122.793
725.187
0
725.187
kap-fr_ItemsHeldInCustody|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET KIYMETLER
343
343
11.136
11.136
kap-fr_CustomerFundAndPortfolioBalances|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
kap-fr_SecuritiesHeldinCustody|
Emanete Alınan Menkul Değerler
6
6
kap-fr_ChequesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Çekler
343
343
11.130
11.130
kap-fr_CommercialNotesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
kap-fr_OtherAssetsReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
kap-fr_SecuritiesThatWillBeIntermediatedToIssue|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
kap-fr_OtherItemsUnderCustody|
Diğer Emanet Kıymetler
kap-fr_Custodians|
Emanet Kıymet Alanlar
kap-fr_PledgedItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
REHİNLİ KIYMETLER
1.122.450
0
1.122.450
714.051
0
714.051
kap-fr_Securities|
Menkul Kıymetler
10.101
0
10.101
kap-fr_GuaranteeNotes|
Teminat Senetleri
kap-fr_Commodity|
Emtia
1.000
0
1.000
2.500
0
2.500
kap-fr_Warrant|
Varant
kap-fr_RealEstate|
Gayrimenkul
kap-fr_OtherPledgedItems|
Diğer Rehinli Kıymetler
1.121.450
0
1.121.450
701.450
0
701.450
kap-fr_DepositoriesReceivingPledgedItems|
Rehinli Kıymet Alanlar
kap-fr_AcceptedBillGuarantiesAndWarrantees|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OffBalanceSheetAccounts|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.138.453
197.566
1.336.019
731.815
16.235
748.050

Kredi Hesaplama