FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/08/2022
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/08/2024
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. 15 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan yeni sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır ve 15 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir. 

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not

Kredi Hesaplama