FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
22 numaralı "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" Dipnotu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
30 Haziran 2022 tarihli Döviz Pozisyonu Tablosu ve Kur Riskine Duyarlılık Tablosunda Sehven Hatalı Girilen Rakamların Düzeltilmesi
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına etkisi bulunmamaktadır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

17 Ağustos 2022 tarihinde kamuya açıklanan 30 Haziran 2022 Ara Hesap Dönemine ait Finansal Tablolarımızın 22 numaralı "Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi" dipnotunda aşağıdaki düzeltmelerin yapılarak yeniden yayınlanması ihtiyacı doğmuştur.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi dipnotunun içinde yer verilen 30 Haziran 2022 tarihi döviz pozisyonu tablosunda "2a. Parasal Finansal Varlıklar" kaleminde gösterilmesi gereken bakiyelerin sehven "2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar" kalemi altında gösterilmesi ile "21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu" kalemindeki dip toplamın sehven yanlış girilmesi nedeniyle döviz pozisyonu tablosunda ilgili düzeltmeler yapılacak ve döviz pozisyonu tablosundan türetilen %20'lik kur değişiminin etkilerini gösteren Kur Riskine Duyarlılık Tablosu'ndaki rakamlar yeniden hesaplanarak 30 Haziran 2022 tarihli finansal tablolarımız ilgili dipnotun düzetilmiş hali ile tekrar yayınlanacaktır.

Söz konusu düzeltmenin 17.08.2022 tarihinde kamuya açıklanan Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kredi Hesaplama