FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 18.08.2022 tarihli, 2022-25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

  
     
  1. Şirketimizin  Genel Müdürlük pozisyonuna şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihan  Bilgin'in atanmasına,

  2.  
  3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı  Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'inde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim  İlkesi gereğince paylaşılan işbu açıklama doğrultusunda, Yönetim Kurulu  Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olmasına istinaden, organizasyon  yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale  getirilebilmesini teminen her iki görevi birlikte yerine getirmesine,

  4.  
  5. Sermaye Piyasası  Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey II  Lisansına sahip (Lisans N 923293), ... TC Kimlik No'lu Ali  Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi, Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi ve Etik Kurul Komitesi Üyesi olarak atanmasına, bu bölümde  görevli olan şirketimiz çalışanı ... TC Kimlik No'lu Gizem  Aydemir'in Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak görevine devam etmesine,
  

katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama