FİNANS

Özet Bilgi
Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
19.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı
1.200.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; 1) Şirketimizce, 1.200.000.000 TL (birmilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 (bir) yıl (1 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, 3) İşbu karar kapsamında borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesine, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve bu çerçevede Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Şirketimizin imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Dördüncü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Cengiz TAŞ ve Mali İşler Direktörü Sn.Erdinç KAZAK'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izni takip eden bir sene süresince Şirketi temsil ve ilzam etmelerine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına, karar verilmiştir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama