FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenorIssueDocumentAbstract|
Tertip İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak Kira Sertifikası ihraçları için 05.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 18/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. 
 
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
 

Kredi Hesaplama