FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
80.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DAGHL, TRATACYO91Q7
10.800.000
19.200.000,000
177,77777
DAGHL, TRATACYO91Q7
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
10.800.000
19.200.000,000
177,77777
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL)
19.200.000
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.08.2022 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamın özel fonlardan karşılanmak suretiyle 19.200.000 TL (%177,7778 oranında) artırılarak 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

3. Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 8 nci maddesine ilişkin tadil tasarısına (Ek) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
DAGHL_Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama