FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_PartialOrCompleteSuspensionOrImposssibilityOfOperationsAbstract|
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfSituationOccured|
Bildirime Konu Durumun Niteliği
İstanbul DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi
oda_InformationAboutOperationsSupendedOrBecameImpossible|
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İstanbul DPC Şubesi'nin faaliyetlerinin sona erdirilmesi
oda_ReasonOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması da göz önüne alındığında, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması.
oda_DecisionDateOfAuthorizedBodyIfExits|
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
30.08.2022
oda_ValidityDateOfSuspensionOrImpossibilityOfOperations|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.10.2022
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalProductionOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması nedeniyle Şirketimizin basım kapasitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Verimlilik artışı sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri de bu kapsamda değerlendirilecektir.
oda_EffectOfSuspensionOrImpossibilityOfOperationsOnTotalSalesOfCompany|
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Şirketimizin toplam satışları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
oda_ShareOfPartiallySuspendedOperationsInTotalProductionAndSalesOfCompany|
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Kısmen durdurma söz konusu değildir.
oda_NumberOfPersonnelWhoseEmploymentContractsWereOrWillBeTerminated|
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
105
oda_TotalAmountOfSeveranceAndTerminationPaysThatWasOrWillBePaid|
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
15.066.540,92.-TL.
oda_PrecautionsTookIntoConsiderationByCompanyManagement|
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirket yönetimi, söz konusu tesiste basım faaliyetini durdurmadan önce herhangi bir basım ve satış kaybı yaşanması ihtimaline karşı önlemlerini daha önceden planlamıştır. Diğer basım tesislerimizdeki yeterli kapasite ve verimlilik artışını sağlamak için dışarıda fason üretim alternatifleri değerlendirilecektir.
oda_ConditionsRequiredForGoingIntoOperationAgain|
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yeniden faaliyete başlanmayacaktır.
oda_ExpectedDateToBeginOperations|
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Yoktur
oda_EffectsOnContinuityAssumptionOfCompany|
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite ve verimlilik artışını sağlamak için dışarıda fason üretim alternatiflerinin de bulunması nedeniyle işletmenin süreklilik varsayımında önemli bir etki oluşturmayacağı değerlendirilmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, diğer basım tesislerimizde yeterli kapasite olması,  kaynakların daha etkin kullanılması ve verimliliğin artırılması amaçlarıyla 01.10.2022 tarihi itibarıyla, Sanayi Mahallesi, 1650 Sokak, N2 Demirören Medya Tesisleri 34850 Esenyurt /İstanbul adresinde bulunan İstanbul DPC Şubesi'nin basım faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
Kredi Hesaplama