FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AYGAZ, KCHOL, TUPRS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTAnnouncementRegardingCorporateActionsAbstract|
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Koç Holding ve Aygaz'ın aktifinde kayıtlı 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının kısmi bölünme yoluyla Tüpraş'a devredilmesine ilişkin pay dönüşüm işlemlerinin 01/09/2022 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.

Kısmi bölünme işlemi nedeniyle Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacak, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacaktır. Tüpraş'ın 24.837.314 TL nominal değerli artırılan sermayesinin 12.418.655 TL nominal değerli kısmı Koç Holding tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e; 12.418.659 TL nominal değerli kısmı ise Aygaz tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilmiştir.

Bu kapsamda, "Özsermaye Hallerinde Payların Teorik/Referans Fiyatlarının Belirlenmesi Prosedürü"nün 10. maddesi çerçevesinde Borsa Genel Müdürlüğü'nce;

  • Tüpraş paylarının bölünme öncesi kapanış fiyatının, söz konusu prosedürün 9.2. maddesi uyarınca teorik fiyat olarak alınmasına,
  • Koç Holding paylarında teorik/referans fiyat belirlenmesini gerektirecek herhangi bir sermaye artırımı ve/veya azaltımı olmadığından bölünme öncesi son kapanış fiyatının baz fiyat olarak alınmasına,
  • Aygaz paylarının referans fiyatının ise aşağıdaki formül ile hesaplanmasına;

Aygaz'ın Bölünme Sonrası Referans Fiyatı = [(Aygaz'ın Bölünme Öncesi Pay Sayısı X Aygaz'ın Bölünme Öncesi Kapanış Fiyatı) – (Aygaz Ortaklarına Dağıtılacak Tüpraş Payı Sayısı X Tüpraş'ın Bölünme Öncesi Kapanış Fiyatı)] / Aygaz'ın Bölünme Sonrası Pay Sayısı

karar verilmiştir.

Öte yandan söz konusu bölünme işlemi nedeniyle, 01/09/2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında;

  • Tüpraş ve Aygaz paylarının sayısı sırasıyla 275.256.514 ve 219.800.767 olarak dikkate alınacak,
  • söz konusu şirketlerin paylarının fiili dolaşımdaki pay oranları ile Koç Holding paylarının sayısında ve fiili dolaşımdaki pay oranında bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Kredi Hesaplama