FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
         
 

 

 

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde 02.09.2022  tarihinde toplanarak;

 

-Yatırımcı İlişkisi Sorumlusu  olan Sinan ARSLAN' ın görevine son  verilmesine ve yerine Mehmet Tarık KAYMAZ' ın seçilmesine,

 

-TTK'nun 378.maddesi uyarınca Riskin Erken  Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyeliklerinin aşağıda belirtilen şekilde  yeniden belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Başkan  : Mahmut Hakan KAYMAZ

 

Üye       : Mehmet Tarık  KAYMAZ

 

Kredi Hesaplama