FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
MAZHAR ZORLU HOLDİNG
7.838.670,38
TRY
28,17
KEMAL ZORLU
2.188.013,48
TRY
7,86
DİĞER
17.798.917,03
TRY
63,97
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
12.000
TRY
12000
TRY
0,04
İşlem Görmüyor
B
Hamiline
27.813.600,89
TRY
27813600.89
TRY
99,96
İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KEMAL ZORLU
Erkek
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Sanayici
12.06.1973
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Yoktur.
Hayır
7.86
A ve B
Bağımsız Üye Değil
Yoktur.
Değerlendirilmedi
Hayır
Yoktur.
SİBEL SİNEM ZORLU
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çevre Mühendisi
19.07.2000
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yoktur.
Hayır
0
Yoktur.
Bağımsız Üye Değil
Yoktur.
Değerlendirilmedi
Hayır
Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
SEMRA ZORLU
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
07.01.2008
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Yoktur.
Hayır
0
Yoktur.
Bağımsız Üye Değil
Yoktur.
Değerlendirilmedi
Hayır
Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMALİ KIRMIZIOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
19.07.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur.
Yoktur.
Hayır
0
Yoktur.
Bağımsız Üye
Yoktur.
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
İSMAİL GÜLLÜOĞLU
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
19.07.2022
İcrada Görevli Değil
Yoktur.
Yoktur.
Evet
0
Yoktur.
Bağımsız Üye
Yoktur.
Değerlendirildi
Hayır
Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BAHRİ FANUR
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
Makine Mühendisi
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNİK)
BAHAR KADRİYE ERDEM
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)
Ekonomist
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANSMAN)
TÜRKAN ERİSEV
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)
Ziraat Mühendisi
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (İDARİ)
KAMİL BEĞEN
İCRA KURULU ÜYESİ
Ekonomist
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İCRA KURULU ÜYESİ

Kredi Hesaplama