FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Enerji Yatırımları A.Ş.
127.713.792,22
TRY
46,40
Koç Holding A.Ş.
17.471.124,41
TRY
6,35
Diğer
130.071.597,36
TRY
47,25
ÖİB
0,01
TRY
0,0
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,01
TRY
275256513.999
TRY
100
İşlem Görüyor
C
Nama
0,01
TRY
0.001
TRY
0
İşlem Görmüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
10000000
7998000
TRY
79,98
Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş.
Petrol ürünleri perakende satışı
150000000
60000000
TRY
40
İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş
Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı
250000000
250000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD
Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti
50000000
50000000
USD
100
Bağlı Ortaklık
Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
Elektrik enerjisi üretimi yapmak
950000000
942780000
TRY
99,24
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama