FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2022 - 06.09.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte verilmediğinden açıklama tekrarlanmıştır.

Esas Sözleşmenin son hali ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 : Sermaye
26/08/2022
01/09/2022
10651
Madde 7 : Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi
26/08/2022
01/09/2022
10651

Kredi Hesaplama