FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvuru Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
4.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
233.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
657.570.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022
42.400.000
77.004.574,000
181,61456
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00022
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014
42.400.000
77.004.574,000
181,61456
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCAE00014
Nâma
C Grubu, KCAER, TREKCAE00030
148.700.000
270.060.852,000
181,61456
C Grubu
C Grubu, KCAER, TREKCAE00030
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
233.500.000
424.070.000,000
181,61456
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
424.070.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.09.2022
Ek Açıklamalar

06.09.2022 Tarihli Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu konulu Özel Durum Açıklamamıza SPK başvuru tarihimiz (05.09.2022) eklenmiştir.


Şirketimizin 16.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 424.070.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği aynı tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.

Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama