FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü
Kıymetli Madenler Fonu
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
Fonun Halka Arz Tarihi
26.09.2022
Fon Tutarı (TL)
1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
26.09.2022
Fonun Süresi
Süresiz kurulmuştur
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.

Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.

Fonun Risk Değeri
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA
95
31.05.2022
26.09.2022
BIST-KYD REPO (BRUT)
5
31.05.2022
26.09.2022
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır
0-100
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%)
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002877
1,05
0,002877
1,05
1,09
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem
Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%)
Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022
5,5
94,5
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Bağımsız Üye
Murat Atalay
Fon Kurulu Başkanı
31.05.2022
26
Hayır
Mine Kumcuoğlu
Fon Kurulu Üyesi
31.05.2022
28
Hayır
Necdet Cem Özcan
Fon Kurulu Üyesi
31.05.2022
28
Hayır
Süleyman Murat Çağlar
Fon Kurulu Üyesi
31.05.2022
16
Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker
31.05.2022
16
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Hüseyin Gayde
31.05.2022
2014-2020/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 2020-2022/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Direktör 2022-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı
22
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Doruk Ergun
31.05.2022
2016/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür
22
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 4.Levent/İSTANBUL
0 212 317 70 70
0 212 317 70 77
eyf@anadoluhayat.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Süleyman Murat Çağlar
Müdür Yardımcısı
0 212 317 70 70
eyf@anadoluhayat.com.tr
Gürsu Türker
II. Müdür
0 212 317 70 70
eyf@anadoluhayat.com.tr

Kredi Hesaplama