FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/09/2022
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda belirtilmiştir.
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin küresel bazdaki faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

16.11.2021 tarihinde yapılan "Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sözleşme İmzalanması" başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978109 ) Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış ve dağıtımı yapılacağı belirtilen ürünlerin kapsamı değiştirilmiştir.

08.09.2022 tarihinde taraflar arasında imzalanan ek protokol ile ürün kapsamı akut koroner hastalıkların tedavisinde kullanılan Ticagrelor, hipertansiyon ve kalp yetersizliği tedavilerinde kullanılan Nebivalol ve Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan Levetıracetam etken maddeli ilaçlar olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede, önceki duyuruda öngörülen sözleşme kapsamındaki ilaçların şirketimiz satışlarına katkısı da değişmiştir. Son durumda, söz konusu sözleşme kapsamında şirketimiz tarafından satış ve dağımı gerçekleştirilecek ilaçların şirketimiz toplam satışlarına katkısının 2022 yılı için 8000 kutu ve yaklaşık 71.000,00 USD (yaklaşık 1.290.000,00 TL), 2023 yılı için 87000 kutu ve yaklaşık 435.000,00 USD (yaklaşık 7.910.000,00 TL) ve 2024 yılı için 138800 kutu ve yaklaşık 656.000,00 USD (yaklaşık 11.930.000,00 TL) olacağı öngörülmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.