FİNANS

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi
21.04.2006
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı)
09.06.2021
Türkiye
Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği
İhraç Tavan Tutarı
Para Birimi
Yurtiçi/Yurtdışı
İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi
İhraç Tavanı Bitiş Tarihi
Satış Yöntemi
Varsa Fon Kullanıcısı
Bond
750.000.000,00
TRY
Yurtiçi
29.04.2021
29.04.2022
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil/Bono
750.000.000,00
TRY
Yurtiçi
23.06.2022
23.06.2023
Nitelikli Yatırımcıya Satış

Kredi Hesaplama