FİNANS

Özet Bilgi
İhraç Belgesi Birleşme İşlemi Nedeni ile sermaye Piyasası araçlarına ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Düzeltme bildirimi değildir.Hak kullanım-Birleşme sürecinden verilen son bildirimde sehven bir bilgi girildiği için süreç sonlanmıştır. KAP müracaatımız sonucu süreç aktif hale gelmiş, ihraç belgesi bildirimi bu sekmeden yeniden verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.06.2022
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2021
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4
200.000.000
24.242.255,1
224.242.255,1
GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
200.000.000 TL
24.242.255,1 TL
0 TL
224.242.255,1 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.06.2022
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
28.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.08.2022
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
02.09.2022
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
06.09.2022
Sermaye Tescil Tarihi
31.08.2022
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Tic A.Ş.tarafından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç San A.Ş.'nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte tasfiyesiz infisah yoluyla bir bütün halinde devir alınması neticesinde Halka arz edilmeksizin ihraç edeceği ortaklık hakkı veren Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Kurulca Onaylanmış 06/09/2022-84 SA - 1116 sayılı ihraç belgesi ektedir.

Kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde hak sahibi ortaklara 15 gün içerisinde teslim edilecek paylara ve teslim zamanına ilişkin ayrıca açıklama yapılacaktır.

Kamuya Saygı ile Duyurulur.

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN VE TİC A.Ş.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1
06.09.2022 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer

Kredi Hesaplama