FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
29.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
12.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026
0
0
B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin SPK (II.14.1) Sayılı Tebliği'ne istinaden hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarına göre vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında net dönem karının 69.017.736 TL olduğu , Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş verilere göre ise net dönem karının 56.260.700 TL olduğu görülmektedir.Yasal yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın geçmiş yıl karlarına eklenmek suretiyle yatırım harcamalarımızda kullanılmasına 2021 Yılına İlişkin gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.

Saygılarımızla...


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
yönetim kurulu kar payı dağıtım teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.610.806
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
76.155.604
56.260.700
4. Vergiler ( - )
7.137.868
0
5. Net Dönem Kârı
69.017.736
56.260.700
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.813.035
2.813.035
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
66.204.701
53.447.665
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
275.647
275.647
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
66.480.683
53.723.647
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Kredi Hesaplama