FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
EUREN, HUNER, KLRHO, RALYH
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
EUREN
1
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
HASAN KAYACI
1.000,000
EUREN
2
EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MURTAZA YİĞİT
101.300,000
HUNER
3
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
E
ORHUN KARTAL
57.999.999,000
KLRHO
4
KİLER HOLDİNG A.Ş.
E
HASAN KAYACI
20.122,000
KLRHO
5
KİLER HOLDİNG A.Ş.
E
HASAN KAYACI
124.032,000
RALYH
6
RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
E
HASAN KAYACI
125.922,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama