FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisclosurePolicyAbstract|
Bilgilendirme Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.09.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
1.Şirketimizin Bilgilendirme Politikası' nın ekteki haliyle kabul edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde yayınlanmasına,
2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6 numaralı "İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi" maddesi kapsamında Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri ilgili tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir. Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler için Şirketimiz Genel Müdürü' nün yetkilendirilmesine ve ertelemeye konu edilecek her açıklama için yukarıda belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayının alınmasına,
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği' nin 10 numaralı "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" maddesi kapsamında Şirketimiz geleceğe yönelik değerlendirmelerini kamuya açıklamak zorunda değildir. Bununla birlikte, Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, zaman zaman Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi ve birimin yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerin Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde açıklanabileceğine, Oy birliği ile karar verilmiştir. 
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

Kredi Hesaplama