FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora
7.617.906,30
TRY
14,5103
Mehmet Reha Kora
4.055.213,66
TRY
7,7242
Ferit Kora
3.441.254,07
TRY
6,5548
Özay Kora
3.146.670,39
TRY
5,9937
Tülay Kora
2.740.198,24
TRY
5,2194
Adem Haluk Kora
706.679,48
TRY
1,3461
Diğer
104.860,25
TRY
2,1971

Kredi Hesaplama