FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.09.2022 tarihli toplantısında; Merkezi İstanbul İli, Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Bulvarı N 181 / 1 adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 124652 sicil numarasında kayıtlı Şirketimizin faaliyetlerini geliştirmek amacıyla;


Duhok şehri IRAK adresinde bir şube açılmasına, Şube ünvanının "Kalekim Kimyevi Maddeler San.Tic.A.Ş. - Duhok IRAK Şubesi" olmasına, Şubeye sermaye ayrılmamasına, merkezden karşılanmasına ve  şubede, maksat, mevzuu ve muamelatına giren her hususta şirketimiz Şirket Genel Müdürü TİMUR KARAOĞLU'nun ve Şirketimiz İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü sayın AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN'ın müştereken yetkilendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.


Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama