FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_EnforcementProceedingsAbstract|
İcra Takipleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TypeOfEnforcementProceeding|
Takibin Türü
İcra Takibi
oda_NotificationDateOfEnforcementProceedingToCompany|
Takibin Öğrenilme/Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14/09/2022
oda_MatterOfEnforcementProceeding|
Takibin Konusu
Şirketimiz Denge Yatırım Holding A.Ş. olarak, Tayyar Raci Şaşmaz,Cevdet Taşçeken,Harun Taşçeken aleyhine İstanbul 18.İcra dairesiinin 2022/24065 esas sayılı dosyası ile bakiye 28.251.100 tl.ve faizi 10.909.568,62 tl olmak üzere toplam 39.160.668,62 tl bedelli icra takibi başlatılmıştır.
oda_PartiesToEnforcementProceeding|
Takibin Tarafları
Alacaklı:Denge Yatırım Holding A.Ş. Borçlular :Tayyar Raci Şaşmaz,Cevdet Taşçeken,Harun Taşçeken
oda_TheAmountSubjectToEnforcementProceeding|
Takibe Konu Olan Tutar
39.160.668,12 TL. (Faiz dahil)
oda_TheRatioOfProceedingAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Takibe Konu Olan Tutarın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,35
oda_TheBasisOfEnforcementProceeding|
Takibin Dayanağı
Şirketimiz bağlı ortaklığı Toma Finance Limited tarafından Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.paylarının 21.12.2018 tarhinde Cevdet Taşçeken'e satılması karşılığı anılan şahıstan alınan ve Toma Finance alacağına karşılık gelen bonoların 52.251.100 Tl tutarındaki kısmının Tayyar Raci Şaşmaz lehine Toma Finance aktifinden çıkarılması surestiyle Toma Finance'nin ve Şirketimizin zarara uğratılması.
oda_EnforcementProceedingDate|
Takibin Tarihi
14/09/2022
oda_CurrentStage|
Gelinen Aşama
icra takibi başlatılmıştır.
oda_TotalDebtAmountToPartiesWhoInitiatedEnforcementProceeding|
Takibi Yaptıran Taraflara Olan Toplam Borç Tutarı
52.251.100 Tl (faiz hariç)
oda_RelevantCourtAndFileNumberIfSubjectToALawSuit|
Davaya Konu İse İlgili Mahkeme, Dosya No
-
oda_CorporateAssetsSubjectToEnforcementProceeding|
Takibin Yapıldığı Şirket Varlıkları
Takibi yapılanlar gerçek kişilerdir.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
icra takibinin tahsille sonuçlanması durumunda ortaklığa nakit girişi olacaktır.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Denge Yatırım Holding A.Ş. adına;
1) Tayyar Raci Şaşmaz
2) Cevdet Taşçeken
3) Harun Taşçeken 
aleyhine İstanbul 18. İcra Dairesi'nin 2022/24065 Esas sayılı dosyası ile bakiye 28.251.100,00 TL ve faizi 10.909.568,62 TL olmak üzere toplam 39.160.668,62 TL bedelli icra takibi başlatılmıştır.
Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

Kredi Hesaplama