FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yatırımcıların Covid-19'un etkilerine karşı sektörel toparlanmayı takip edebilmelerini teminen, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH") Ağustos 2022'ye ilişkin yolcu istatistikleri web sitemizde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri - Raporlar - Yolcu İstatistikleri üzerinden ulaşılabilir. Limanlarımıza gelen gemi sayısı ve yolcu sayılarının yanısıra, gelen gemilerin doluluk oranlarını da dahil etmeye başladığımız söz konusu veriler aylık bazda, takip eden ayın yaklaşık 15'inde açıklanacaktır.

Ağustos 2022'de limanlarımıza gelen gemi sayısı 2019 Ağustos ayının %14 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Ağustos ayında 2019 seviyesinin %96'sına ulaşmıştır. 

Ocak-Ağustos 2022 dönemi kümüle olarak bakıldığında ise, toplam sefer sayısının 2019 Ocak-Ağustos döneminin %9 üzerinde gerçekleştiği, yolcu sayılarında ise 2019 seviyesinin %72'sine ulaşıldığı görülmektedir. 

Sektördeki toparlanmanın etkisiyle gemi doluluk oranlarının da 2022 başından bu yana artan bir ivmeyle yükseldiği görülmektedir. Limanlarımıza gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ocak 2022`de %42 iken, aylar itibariyle kademeli artışını sürdürmüş ve Temmuz 2022`de %89 seviyesine ulaşmıştır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 

Kredi Hesaplama