FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/05/2022
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/08/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
3.811.000 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
07.09.2022 tarihli duyurumuzda;  Şirketimiz, İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 2022/222535 ihale kayıt numaralı "154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz" ihalesinde, vergiler hariç 3.811.000 TL bedelle en iyi teklifi vermiş olup ihaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaştığını paylaşmıştık.
Söz konusu "2022/222535 ihale kayıt numaralı "154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz" işine ait sözleşme 15.09.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama