FİNANS

Özet Bilgi
SATILAMAYAN PAYLARIN TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL)
660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
1,00
BASCM, TREBASC00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
431.559.120
228.440.880,000
52,93385
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından Şirketin (431.559.120 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 228.440.880 TL artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik) sermaye artırımında;

PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres e ait Baştaş Çimento'nun sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamen ve nakden kullanılmasına,

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alınmasına

Karar verilmiş ve bu kapsamda ilgili karar ve satın alma taahhütnamesi Şirketimize iletilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimiz sermaye artırımında PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e ait Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından kullanılacak ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e tarafından satın alınacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama