FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin %0,04 oranında ortağı olan Anadolu Girişim Holding A.Ş.nin Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş:'deki 11.375(onbirbinüçyüzyetmişbeş) adet nama yazılı, halka açık olmayan, yönetim kuruluna üye adayı gösterme imtiyazına sahip B grubu hisseleri için, 2022091662T0b0014061 dosya numarası ile 32.175,05 TL'lik(otuzikibinyüzyetmişbeş lira beş kuruş) borcu nedeniyle haciz işlemi tesis edildiği Şirketimize Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından bildirilmiştir.
(Anadolu Girişim Holding A.Ş. fiilen Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. yönetim kurulunda görev almamaktadır.)

Kredi Hesaplama