FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik 18.07.2022 tarih ve 172 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi  ve şirket sermayesinin bu suretle 431.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 660.000.000 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.

Sermaye artırımına yönelik olarak, bugün (20.09.2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında onaya sunulan (taslak) izahname ekte kamuya açıklanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak inceleme sonrası izahnamenin onaylanması durumunda onaylanan izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecektir.

Kredi Hesaplama