FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nesrin Devrik tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine  19.09.2022 tarihinde ikametgah değişikliği nedeni sunmuş oladuğu istifa mektubu incelenerek  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere  Sn.Murat Karataş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

  

 

  

Sn.Murat Karataş'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

  

 

  

i)              Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına,

  

ii)             6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014/04

  

Sayılı Yönetim Kurulu Kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliğine, 

  

iii)           Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin

  

      Üyeliğine,

  

getirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.Kredi Hesaplama