FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2022
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
21.09.2022
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.09.2022 / 10665
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2022 mali yılının bağımsız denetimini yapmak üzere; PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar 07.09.2022 tarihinde gerçekleşen olağan Genel Kurul Toplantısı'ında onaylanarak, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.09.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10665 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.


Kamuoyuna saygılarımızla

Kredi Hesaplama